Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Ng con gái hien lanh .chung thuy va biết lang nghe chia sẻ vui buồn .

Tôi la người 24 tuoi .muon tìm bạn o dau cùng dc .mien sao dap ung du yêu cau tren va 2 ben tìm hieu nhau hop thi tien xa hôn

Hien lanh biết dong cam chia sẻ va quan tâm .chung thuy .tuoi tu 18 den 23 nang khoang 1m55 tro len

Chuyển lên trên