Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn gái lâu dài.chân thành, giản dị

Minh ten Tuan , ki thuat vien ,ngoai hinh de nhin , tình tình than thien , biết quan tam. thích cùng đi dao , nau an , cùng đi phuot voi người yêu. Chan thanh mun tìm 1 người yêu lâu dài , tình tình hien lanh giản dị, biết quan tâm chia se, cùng nhau tien tôi mqh lâu dài

Chan thanh mun tìm 1 người yêu lâu dài ,nghiem tuc trong mqh, tình tình hien lanh giản dị, biết quan tâm chia se, cùng nhau tien tôi mqh lâu dài

Chuyển lên trên