Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Dong đời tap nap biết tìm người noi dau,c.

Hien tai minh dan lam nhan vien tiep thi, cuoc song minh rat giản dị, nhung nghiem tuc trong tình cam, nang dong, sieng nang trong cong viec ke ca viec nha ne. Hihi rat mong tìm duoc 1 nua yêu thuong cua cuoc đời minh sau nay.

Mau người bạn đời cua minh thi cùng don gian . Biet quan tâm den đời phuong va bạn than nang,nang dong, nghiem tuc, phai lang nghe va chia sẻ voi người yêu va song chung thuy voi minh la dc roi ne kakaka

Chuyển lên trên