Tri ky oi, người o dau

Thich du lich, kham pha nhung vung dat moi, thích lam cac cong viec thien nguyen

Hai huoc, lac quan, biết lang nghe va ton trong đời phuong, co trach nhiem voi gia dinh, co cùng so thích du lich cang tot. Tôi can muon xay dung mọi quan he nghiem tuc. Cac bạn muon tìm bạn tâm sự vui lòng khong gui thu.

Chuyển lên trên