Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn đời

To i art buồn khi nghi ve hoan canh Minh. C’ha. Me tôi deu qua đời. Con to i ba no gianh nuoi. Hien tai to i chi Song mot Minh rat buồn.

Vuive. Hoa dong. Bietquan taml lo Lang c’ho tôi. Hieu tôi. Cam thong c’ho tôi.

Chuyển lên trên