Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

đi tìm người giu chia khoa tâm hôn

la mot người hien hoa, song chân thật. ko gia goi noi chung minh vi mọi người mọi người vi minh. —3070772

tìm một nửa yêu thuong, song giản dị chan thật la duoc roi

Chuyển lên trên