Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn lam tro ky

Khong biết noi gi day khi cuoc đời duyen khong tuoi dep nhu mọi người . Mong duoc kết bạn de cuoc đời them y nghia, người xa la oi vui lòng tao cho nhau mot co hoi kết bạn, du xa hay gan, chung ta van la người tìm duyen. Neu hop thi mong ta sẻ duoc nam tay nhau đi het cuoc đời. Xin dung lang phi cuoc đời nay khong co la bao. Hay cho nhau hanh phuc va cùng nhau lam viec tan huong o coi đời nay em nhe! De ta tien tâm sự dao luu tro chuyen nha em. Biet dau co duyen tri ki.

Tìm Duyen hanh phuc cua tôi o dau

Chuyển lên trên