Tinh tình hien lanh.

Minh ten Kham, nam nay thi minh 17 tuoi. Do hoan canh cùng kho khan nen minh chi vua hoc xong lop 9 va da nghi de đi lam. hien gio thi cong viec cùng on dinh va cùng lo duoc cho bạn than va gia dinh, nen gio minh muon minh mot bạn nữ quen lâu dài

De nhin la duoc, lun chuc cang ok, co 15 den 20 tuoi gi cùng duoc lon hôn minh mot chuc cùng k s

Chuyển lên trên