A tìm e de kết hôn

Tôi muon co cuoc song hanh phuc khi sau kết hôn hai vk ck sẻ cùng kinh doanh hang an cùng nhau vuot qua kho khan .Tôi khong can người con gái xinh dep chi can người con gái binh thuong thui va chung thuy

Tôi can mot người bạn gái biết quan tâm va chiu kho lam an trong kinh doanh quan ly.

Chuyển lên trên