Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn moi!

Minh mọi 22t ham choi co nhung van lam viec. Co trach nhiem voi bạn than cùng nhu la người than va gia dinh. Song chan hoa tình cam. Truoc day song trong tphcm voi bo me. Bg đang ve day trong ba noi. Du dinh sẻ tiep tuc vao Tphcm song cùng bo me. Thich cuoc song ko đời lòng ninh bo.thích Cam giac gan gui ben gia dinh. Luon tich cuc hoc hoi mọi thu.

Ban nữ vui vẻ hoa dong. Chiu kho 1 xiu. ^^ chu ko lech pha. ^^ ko can hoi tham nhieu chi can biết con người nhu the nao de noi cn cho hop

Chuyển lên trên