Than thien, coi mo, chân thành va nghiem tuc trong tình cam

Thich đi du lich kham pha cac nen van hoa, nghe nhac tru tình, xem phim tình cam , kha am ap va lãng mạn khi yêu

Chan thanh, chin chan, biết quan tâm chia sẻ va nghiem tuc trong tình cam, tien tôi hôn nhân

Chuyển lên trên