Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

noi chuyen vui

nh nho em nhieu thật lòng anh rat nho em nhieu

Nho nhung buoi chieu vai ke vai trong tay buoc di

Chuyển lên trên