Vietdate - Hẹn hò online, tìm người yêu an toàn, nghiêm túc và hiệu quả

Anh là nắng… Em là gió

– Nếu c…

Anh là nắng… Em là gió

– Nếu có người thứ ba thì nó là… Chó

– Anh là gió… Em là mưa

– Nếu người thứ ba xuất hiện thì nó là… Con chó đứng dầm mưa…

– E ko ghen khi a đi với nó

– Bởi với e điều đó chỉ như a dắt chó đi dạo thôi!

– Cũng vì:

Em rộng lượng. Em cao thượng và em biết nhường

Em không như nó!

Kẻ đứng đường. Thích gặm xương, chuyên cướp yêu thương của người khác!

Rồi e sẽ chống mắt lên xem

Thứ nó cướp được là xương hay là rác!

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên