“Bi kịch à, đơn giản lắm:

Người cần không đến

Ngườ…

Tìm người yêu, hẹn hò online, tìm bạn bốn phương, e hen ho, tim ban trai

“Bi kịch à, đơn giản lắm:

Người cần không đến

Người đến không cần

Thế là bi kịch.”

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên