Cảm giác an toàn của đàn ông v…

Cảm giác an toàn của đàn ông và đàn bà cơ bản khác nhau.Với đàn ông, an toàn là khi có đủ nhà lầu, xe hơi, vợ hiền, con ngoan và gái đẹp.

Với đàn bà, an toàn là khi có được đàn ông đã an toàn, dĩ nhiên bỏ đi vụ gái đẹp. -_-

-Nguyễn Ngọc Thạch-

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên