Vietdate.org-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Chạy quá lâu . . . sẽ mệt.

Đứng quá lâu . . …

Chạy quá lâu . . . sẽ mệt.

Đứng quá lâu . . . sẽ mỏi.

Vấp quá nhiều . . . sẽ đau.

Chờ quá lâu . . . sẽ chán.

Vì thế:

Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình.

Đừng đứng đợi những gì mà mình không thấy trước mắt.

Vấp ngã phải biết tự đứng dây.

Và . . . đừng chờ đợi những thứ không bao giờ đến. . .

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên
Biểu tượng menu bên phải