Cho tôi hỏi bạn 1 câu nhé:

– N…

Cho tôi hỏi bạn 1 câu nhé:

– Nếu đằng sau bạn là 1 người

muốn níu giữ

– Và đằng trước bạn là 1 người

đưa tay ra…

– Bạn sẽ nhìn thẳng hay quay

đầu?

Thêm một câu nữa nhé:

– Nếu đằng sau bạn có 1 người

khóc vì bạn

– Và đằng trước có người đang

mỉm cười chờ bạn tới.

– Thì bạn sẽ hướng về ai?

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên