Vietdate - Hẹn hò online, tìm người yêu an toàn, nghiêm túc và hiệu quả

“Chúng ta không có quyền quyết định việc có bị tổn…

“Chúng ta không có quyền quyết định việc có bị tổn thương hay không, mà chỉ có thể chọn ai sẽ làm điều đó.”

Thật vậy, trên đời này không tồn tại một người sẽ không bao giờ làm bạn tổn thương. Chỉ có một người, vì đã lỡ làm bạn đau mà nguyện dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp.

Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên