Vietdate.org-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

“Có dạng người, để quên người ấy đi bạn cần thời g…

“Có dạng người, để quên người ấy đi bạn cần thời gian dài đến ba năm, nhưng để nhớ, chỉ cần ba giây là đủ.

Bạn hận người ấy, buồn người ấy, liên tục trong ba năm, nhưng người ấy muốn trêu bạn cười cũng chỉ ba giây là đủ.”

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên