Có những điều không biết trân …

Có những điều không biết trân trọng thì sẽ mất đi, nhưng đôi khi có những chuyện rõ ràng rất trân trọng thì cũng không tài nào giữ được…
Share this:

Vietdate App

Please follow and like us:

Chuyển lên trên
Biểu tượng menu bên phải