“Có những người, bạn chỉ nhớ t…

“Có những người, bạn chỉ nhớ thương rồi… để đấy. Bởi ngay cả việc đau khổ vì họ cũng không được phép. Cuộc sống luôn có nhiều những mối nợ không duyên… thương đôi khi không cần phải nói ra, ta đành cứ để trong lòng vậy thôi…”

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên