Có những tình yêu phải rất khó…

Có những tình yêu phải rất khó khăn lắm mới nắm lấy được nhưng đến phút cuối nó lại trôi tuột một cách vội vã, mong manh và đầy đau thương, mất mát

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên
Biểu tượng menu bên phải