“Có những vẻ đẹp bạn không nhậ…

“Có những vẻ đẹp bạn không nhận ra cho đến khi đánh mất nó, không phải như người yêu đã chia tay, không phải như nụ hoa đã tàn héo, mà như một phần cuộc đời bạn, không gì thay thế nỗi.”

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên