“Con người thường không biết m

“Con người thường không biết mình mong chờ điều gì cho tới khi nó thực sự xảy ra. Tôi nghĩ điều ấy rất đúng. Trong cả tình yêu. Chúng ta sẽ không biết ai là người mà ta mong đợi cho đến khi người ấy đi mất.

Có những thứ chỉ đến một lần trong đời.

Vì vậy những cuộc hội ngộ mới trở nên quý giá. Vì vậy mà con người phải trân trọng mỗi thời khắc họ trải qua để không phải hối hận vì bất cứ điều gì.” –

“Bạn có thể yêu hay ghét; thíc Nếu Không Là Tình Yêu “Người có yêu ta không?”… “Tôi không biết sau vài chuy “Bất cứ ai sinh ra trên đời đều có giá trị và sứ m…

Vietdate App

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Chuyển lên trên
Biểu tượng menu bên phải