Con người vốn dĩ là như thế, v…

Con người vốn dĩ là như thế, vĩnh viễn sẽ không biết trân trọng ba kiểu người: Một là dễ dàng có được, hai là không bao giờ rời xa, ba là luôn đối với bạn quá tốt. Thế nhưng thường thì ba kiểu người này, một khi đã đi rồi, vĩnh viễn sẽ không quay lại nữa.

Vietdate App

Please follow and like us:

Chuyển lên trên