Vietdate - Hẹn hò online, tìm người yêu an toàn, nghiêm túc và hiệu quả

“Đêm ấy tôi hai mươi mốt tuổi, và tự nhiên hiểu đư…

“Đêm ấy tôi hai mươi mốt tuổi, và tự nhiên hiểu được một điều đơn giản. Khi đã ném một hòn sỏi xuống mặt hồ, dù nhỏ bé đến đâu, thì nước hồ chẳng bao giờ bằng lặng trở lại. Khi đã vô tình hay hữu ý, tạo chút xao động trong thế giới nhỏ bé này, thì cũng không thể trông mong gì mọi thứ sẽ biến mất.”

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên