“Đối với con người: cần nhìn thấu, không cần nói r…

“Đối với con người: cần nhìn thấu, không cần nói rõ

Đối với hoàn cảnh: cần xây dựng, không cần chống đối

Đối với tâm trạng: cần vui vẻ, không nên bi lụy…”

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên
Biểu tượng menu bên phải