Vietdate - Hẹn hò online, tìm người yêu an toàn, nghiêm túc và hiệu quả

Đừng cố giả vờ để gượng lòng sống với anh, khi trá…

Đừng cố giả vờ để gượng lòng sống với anh, khi trái tim em lại thuộc về một người khác.

Người hãy đi đi tìm một nửa của chính em, anh đã thua rồi thua một người đến sau

Tình yêu luôn vậy chẳng giữ được thì mất thôi . Anh chẳng trách em mà chỉ là giận bản thân.

Dù có ra sao thì chuyện rồi cũng sẽ qua. Em chớ bận lòng hãy cứ cười mà đi

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên