DUYÊN LỆCH
“Anh sinh từ lúc em…

DUYÊN LỆCH
“Anh sinh từ lúc em chưa sinh
Em sinh thì anh cũng đã hết ngày xanh
Anh hận em sinh muộn, em hận anh sinh sớm…
Tình yêu như vậy, ai biết chăng?
Chờ đợi trong yên tĩnh bi thương
Dùng một câu nói dịu dàng để kể rõ quá khứ của anh
Dùng một câu nói thời gian để anh được sống vui
Dùng một câu nói để nhớ lại dĩ vãng…
Cứ như vậy đi!
Kiếp này mình không duyên, xin một tiếng “kiếp sau”
Anh sinh từ lúc em chưa sinh
Em sinh thì anh cũng đã hết ngày xanh
Hận không sinh cùng thời, để được ngày ngày vui bên anh…”

Share this:

Vietdate App

Please follow and like us:

Chuyển lên trên