Em nói:

Em Ghét con trai Hút T… Em nói: Em Ghét con trai Hút Thuốc, nghiện ngập Tôi bỏ Thuốc Nhìn nụ cười hạnh phúc của em Tôi thấy mình đúng Em nói : Em Ghét con trai Bia Rượu, nhậu nhẹt sa đà Tôi bỏ Bia Rượu, bớt bạn bè nhậu nhẹt Nhìn nụ cười […]

Chuyện sâu sắc về cái giếng cũ: Phú quý kết bè bạn, hoạn nạn gặp tri âm

Có một cái giếng cũ, từng là một giếng nước đựng đầy những dòng nước ngọt ngào. Nhưng giờ đây nó đã cạn khô, khát đến không chịu đựng được nữa … Giếng cũ cầu xin một con ngỗng đi ngang qua bên cạnh cứu giúp, “Xin cậu làm ơn hãy mang đến cho ít […]

Chuyển lên trên