“Tôi vẫn thường nghĩ về người cũ và những chuyện cũ. Cho tới khi tôi nhận ra, người mà tôi mong nhớ đã là người của ngày xưa, chuyện mà tôi ghi dấu trong lòng đã là kỷ niệm cũ. Nó không mất đi, nhưng cũng không bao giờ quay lại. Ai rồi cũng khác. […]

Chuyển lên trên