Cuộc đời của một gã đàn ông, tìm được một vài thằn…

Cuộc đời của một gã đàn ông, tìm được một vài thằng bạn thân để có thể cùng uống, cùng say rồi cùng tỉnh là một trong những điều đáng quý. Kể cả khi thằng ôn ấy chỉ uống được vài ba ly. Rượu cháy bỏng khuôn miệng, trong những đêm bồng bột của tuổi […]

“Thật ra nàng vẫn luôn cho ngươi cơ hội, là chính …

“Thật ra nàng vẫn luôn cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không chịu đối mặt, không chịu tin. Dù tới phút cuối, thiên hạ và nàng, ngươi chọn nàng, không chịu giết nàng, nàng cũng sẽ tự tuyệt như thế, để ngươi tình nghĩa vẹn cả đôi đường. Điều ấy thực ra trong tiềm […]

Chuyển lên trên