Tôi thấy, nhiều người gặp lại người cũ muốn “nối l…

Tôi thấy, nhiều người gặp lại người cũ muốn “nối lại tình xưa” vì …luyến tiếc chứ chẳng còn tình yêu. Luyến tiếc bởi sau khi chia tay người ấy bỗng đẹp hơn! Luyến tiếc bởi sau khi chia tay người ấy bỗng giàu hơn! Luyến tiếc bởi sau khi chia tay người ấy rạng […]

Đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm. Cu…

Đừng mất thời gian với những đối tượng sai lầm. Cuộc sống quá ngắn ngủi, chúng ta không nên dành thời gian với những người chỉ biết hút cạn nguồn hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chổ cho bạn. Bạn […]

Chuyển lên trên