Đừng quá lo lắng về tương lai, cái gì đến sẽ đến

“Đừng quá lo lắng về tương lai, cái gì đến sẽ đến’’ – Bible “Công việc của chúng ta không phải là ngồi đoán về những gì sắp xảy ra mà hãy quan tâm tới những việc đang diễn ra’’ – Thomas Carlyle (1795-1881) Phải chăng chúng ta không nên hưởng thụ cuộc sống? Nếu […]

Chuyển lên trên