“Khi mình chẳng là gì với người ta, quyết định của…

“Khi mình chẳng là gì với người ta, quyết định của mình thế nào người cũng chẳng thèm bận tâm, nỗi đau của mình lớn tới đâu cũng chẳng ảnh hưởng gì tới họ… Đi thôi, tiếc làm gì những gì ngoài tầm với.” ● Trái Đất Tròn Lòng Người Góc Cạnh –Minh Mẫn ● […]

“Hoá ra yêu một người cũng có thể đau đớn tới vậy….

“Hoá ra yêu một người cũng có thể đau đớn tới vậy. Nhưng hoá ra, yêu một người, cũng không nhất thiết phải ngày ngày trò chuyện, qua năm tháng ôm một mối tương tư mong ngày gặp lại. Chỉ cần biết được ở bên kia đại dương, người vẫn sống thật an yên, vẫn […]

Chuyển lên trên