Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến Sống không giận,không hờn,không oán trách Sống mỉm cười với thử thách chông gai Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai Sống an hòa với mọi người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương Sống […]

Những điều đàn ông không nhất thiết phải làm trong tình yêu:

– Luôn giải thích: Sự đời trớ trêu càng giải thích thì phụ nữ nghi ngờ. Đàn ông trưởng thành chỉ giải thích một lần và im lặng, không lải nhải giải thích nhiều lần. – Luôn xin lỗi: Tôi biết nhiều anh em luôn mở miệng là “anh xin lỗi”, điều này cần nhưng […]

Chuyển lên trên