Có bao giờ…

Có bao giờ em đang đi trên đường, thấy… Có bao giờ… Có bao giờ em đang đi trên đường, thấy ai đó đang dắt tay người yêu mình rồi chợt nhớ đến anh không? Có bao giờ em đang làm gì đó rồi lôi điện thoại ra soạn một sms rồi gửi cho anh […]

Này em!

– Khi bên cạnh anh, em không cần phải dày … Này em! – Khi bên cạnh anh, em không cần phải dày công trang điểm. Hãy cứ yên tâm để mặt mộc, những hôm nào em cảm thấy lười và thèm sự thoải mái. Vì trang điểm mãi sẽ rất hại da. Thêm nữa […]

Chuyển lên trên