Có những đêm như thế…

Tỉnh giấc vào đúng một khung… Có những đêm như thế… Tỉnh giấc vào đúng một khung giờ, mơ đúng một giấc mơ, về đúng một con người. Cảm giác thân thuộc mà cũng xa lạ… Sẽ sớm thôi phải không?? Chúng ta sẽ sớm gặp nhau, và sớm nhìn rõ đối phương, cũng như […]

Này em ơi, em biết không?

Này em ơi, em biết không? Trên đời này có một loại đàn ông, trong cùng một thời điểm có thể thích vô số người. Nhưng trên một đoạn đường đời, thì tim chỉ có ôm ấp nỗi yêu thương mong nhớ duy nhất một người. Em có thể giận khi biết được những người […]

Chuyển lên trên