Bỏ nắng đi đâu?

Con đường chiều bấp bênh là dốc Mặt trời đi ngủ rồi…bên kia cành cây cộc… Mắc hững hờ vạt nắng bỏ quên… Bỏ gió đi đâu? Lá cúi đầu…rơi nghiêng nghiêng ánh mắt Mùa vỡ òa…nắng xiên ngang… dáng ai ngồi góp nhặt Con gió ủ ê khóc…mùa cứ vỡ …mùa đau Bỏ Phố […]

Chuyển lên trên