“Tình cảm vốn là chuyện đồng lòng, nếu chỉ riêng m…

Tìm người yêu, hẹn hò online, tìm bạn bốn phương, e hen ho, tim ban trai “Tình cảm vốn là chuyện đồng lòng, nếu chỉ riêng mình muốn, riêng mình tận tâm, riêng mình cố gắng, thì kết quả vẫn sẽ chỉ là một-mình, chứ chẳng bao giờ đồng tâm viên mãn…” smile Vietdate App

Chuyển lên trên