7 Điều nên học:

1/ Học cách chịu đựng cô đơn khi không ai che chở cho bạn 2/ Học cách luôn vui vẻ cho dù khổ sở cũng phải mỉm cười mà vượt qua 3/ Học cách dứt khoát. Lúc nên buông thì buông. Lúc nên ở lại thì ở lại. 4/ Học cách quý trọng bạn bè […]

Ý NGHĨA CỦA DẤU CHẤM

Là ký hiệu ước lệ cho một kết thúc Là phần tử cuối cùng có sức mạnh khép lại một quãng, một khoảng, một dòng chảy của sự vật Là sự chấm hết một ý, một câu văn, một đoạn thơ và có thể là cả một cuộc tình. Dấu chấm Thật sự rất bé […]

thế nhé cà phê

không hờn không… thế nhé cà phê không hờn không giận dẫu tình lận đận cũng chẳng trách nhau rồi sẽ qua mau người quen thành lạ ơ, người xa lạ nay lại thành quen cuộc sống bon chen người ta vội vã mưa chiều tầm tã chẳng đủ níu chân chỉ chút phù vân […]

Chuyển lên trên