Vợ ơi. Anh muốn…

Chiều nào đi làm về chồng cũng nhắn tin cho vợ: “Vợ về nhà nấu cơm trước nhé, chồng đi đá bóng một lúc rồi về”. Vợ điên tiết nhắn lại: “Lúc với nhát cái gì, đi thì đi luôn đi. Cho nhịn luôn cho biết”. Chồng biết vợ tức nên nói thế thôi chứ […]

Chuyển lên trên