“Khi thật lòng yêu thích ai…

“Khi thật lòng yêu thích ai đó, lòng tham của chúng ta sẽ không ngừng lớn dần lớn dần. Đến nỗi, một phút, một giờ, một ngày, một tuần, một tháng, một năm, rồi cả một đời ở bên cạnh đối phương cũng vĩnh viễn không cho là đủ.Mãi mãi, là khi yêu đến không […]

Chuyển lên trên