” Em đã chẳng nghĩ bản thân mì…

” Em đã chẳng nghĩ bản thân mình có lúc yếu đuối đến đáng thương như vậy …”

Please follow and like us:

Chuyển lên trên