Vietdate.org-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Họ tốt đến đâu không quan trọn…

Họ tốt đến đâu không quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về họ.

Họ tốt với bạn thế nào mới quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về bạn.

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên