Hóa ra, có những lời nói, nếu …

Hóa ra, có những lời nói, nếu như tại một khoảnh khắc nào đó bạn không đủ dũng khí để nói ra, thì sau này dù có nói cho họ biết cũng không thể thay đổi được một kết cục đau lòng.

-Yến Phạm-

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên