Khi bạn thật sự tin tưởng ai đ…

Khi bạn thật sự tin tưởng ai đó,tức là bạn đã dành cho họ nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.

Tôi đã đọc đâu đó rằng:đừng bao giờ sợ mất người mà mình cho là đặc biệt,bởi ngoài mình ra,trong mắt người khác,họ cũng chỉ là 1 người bình thường mà thôi…và các bạn có tin không?khi mình coi người ta đặc biệt thì mình cũng đã trở thành 1 phần đặc biệt trong trái tim họ rồi….

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên