Vietdate - Hẹn hò online, tìm người yêu an toàn, nghiêm túc và hiệu quả

– Mạnh mẽ em nhé. Và chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

– An…

– Mạnh mẽ em nhé. Và chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

– Anh chắc chứ ?

– Không. Anh không chắc. Nhưng cả em nữa, có ai dám chắc chúng ta sẽ đau mãi được không ? Chúng ta có thể không quên, có thể không bao giờ tìm lại được những xúc cảm đã từng. Nhưng rồi sẽ có một ngày, hai chúng mình nhìn lại những ngày tháng cũ ấy và bình thản mỉm cười.

Và tin anh đi, rồi em sẽ lại yêu.

Nguồn : https://www.facebook.com/namplusvn

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên