Vietdate - Hẹn hò online, tìm người yêu an toàn, nghiêm túc và hiệu quả

Muốn yêu một người, không có c…

Muốn yêu một người, không có cơ hội; muốn hận một người, không có lý do.

Muốn chạy trốn, không có chỗ trốn; muốn sa đọa, không có can đảm.

{ Chuyện cũ của Lịch Xuyên ò-ó – Huyền Ẩn }

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên