“Nếu One Piece dạy cho bạn làm…

“Nếu One Piece dạy cho bạn làm thế nào để theo đuổi ước mơ thì Gintama chỉ cho bạn làm thế nào để sống ngay cả khi những ước mơ tan vỡ.”

from Weibo

Vietdate App

Please follow and like us:
Chuyển lên trên
Biểu tượng menu bên phải